O Firmie

"Union" jest Spółką Kapitałową, powstałą w aktualnej formie prawnej w 2007 roku. Udokumentowane rodzinne tradycje handlowe sięgają roku 1918, kiedy to Andrzej, dziad aktualnych Współwłaścicieli założył na Górnym Śląsku firmy kupieckie, a później Gildię handlową.
rodzina Długajczyk

W okresie powojennym Wilhelm, syn Andrzeja w 1946 roku reaktywował kupieckie tradycje rodzinne, których znaczny rozkwit przypada na lata 60.

 

Spółka "Union" korzysta z doświadczeń poprzedników, jak i swych wcześniejszych struktur, spółek osobowych powstałych po 1989 roku.

 

Aktualnie "Union" należy do firm, które poza bieżącą działalnością dysponują znacznym kapitałem intelektualnym, organizacyjnym i finansowym, pozwalającym na podjęcie efektywnej współpracy w szeroko rozumianej działalności operacyjnej i organizacyjno-strukturalnej.

ornament