Franczyza

Jesteśmy depozytariuszami oraz dysponentami private label "Don Martinez". "Don Martinez" to sprawdzona w wielu krajach marka teraz także dostępna w Polsce. Oferta franczyzowa obejmuje:

Każda franczyza "Don Martinez" oraz "Catering Courier" została opracowana na bazie wieloletniego doświadczenia i sprawdzona została w praktyce w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i środowiskowych. Dlatego, jako nieliczni oferujemy produkt ze znacznym uprawdopodobnieniem sukcesu finansowego. Między innymi dlatego, że dostarczamy wyjątkowy pakiet franczyzowy, na który składają się:

  • bardzo szeroki zakres usług świadczonych przez Franczyzodawcę na rzecz Franczyzobiorcy w postaci dokumentacji i wsparcia technicznego, związanego z uruchomieniem w następującym zakresie:
    • zapewnienia dostaw najistotniejszych surowców i półproduktów, pełnego wdrożenia koncepcji od strony technicznej, technologicznej i organizacyjnej,
    • stałej pomocy we wszystkich wycinkach funkcjonowania zakładu,
    • udostępnienia i wdrożenia oprzyrządowania informatycznego w części technicznej, jak i programowej,
    • udostępnienia najbardziej zaawansowanej strony www,
    • stałego wsparcia marketingowego
  • podręcznik operacyjny,
  • biznesplan dla Franczyzobiorcy,
  • znak towarowy,
  • know – how,
  • wyłączność terytorialną.
franczyza loga
ornament